Skip to main content

Vertrouwspersoon

VERTROUWENSPERSOON BIJ SPEELTUINVERENIGING OOSTERKWARTIER
Op deze pagina tref je meer informatie aan over ‘ongewenst gedrag’ en wat je kunt doen als het jou bij speeltuinvereniging Oosterkwartier overkomt en hoe je in contact kunt komen met onze vertrouwenspersoon.

Inleiding
Ongewenst gedrag komt in de samenleving – en dus ook bij speeltuinen – in alle vormen voor. Vanuit de overheid en NUSO worden de speeltuinen steeds meer verplicht om goede procedures op te stellen en leden de mogelijkheid te bieden om hun beklag te kunnen doen bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon of een klachtencommissie.
Speeltuinvereniging Oosterkwartier vindt dat ieder lid, in een veilige omgeving moeten kunnen spelen. Daarom heeft de vereniging een “Beleidsnotitie Ongewenst Gedrag” opgesteld. Aan deze beleidsnotitie hebben we een procedure gekoppeld, waarmee iedereen binnen de vereniging een klacht kan indienen.

Wat wordt bedoeld met ‘ongewenst gedrag’?
Onder ‘ongewenst gedrag’ verstaan we alle vormen van intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en andere vormen van (verbale) intimidatie.

Wat moet je doen als het jou (of je kind) overkomt?
Je kunt op de eerste plaats terecht bij de vertrouwenspersoon van onze vereniging:
* Mevrouw Yvonne Gesgarz je kunt haar altijd bellen (of mailen) over zaken die jou of je kind overkomen.
Zij is er in de eerste plaats om je op te vangen, te adviseren, te begeleiden en te ondersteunen. En vanuit haar ervaring kun je er zeker van zijn dat zij zich altijd aan uiterste geheimhouding en privacy zal houden.

Contactgegevens Vertrouwenspersoon Speeltuinvereniging Oosterkwartier
Mw. Y. Gesgarz
Telefoon 06-50291403
Email: yvonnegesgarz@gmail.com

Wat wordt er met jouw klacht gedaan?
Op de eerste plaats zal de vertrouwenspersoon dus naar jouw klacht luisteren en je voorlichting geven over de mogelijke volgende stappen. Dat kan bemiddeling zijn en het samen zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld bij professionele hulpverlening. Op de tweede plaats kan in overleg met de vertrouwenspersoon besloten worden om aangifte te doen, of een officiële klacht in te dienen bij de Klachtencommissie en officiële instanties. De Klachtencommissie van Speeltuinvereniging Oosterkwartier bestaat uit twee personen, die ook vertrouwelijk omgaan met elke klacht. De vertrouwenspersoon zal er op toezien dat jij of je kind zo snel mogelijk weer normaal, dat wil zeggen gezond en veilig kunt sporten bij onze vereniging.

Worden alle klachten in behandeling genomen?
Ja, je kunt er altijd vanuit gaan dat elke klacht, in welke vorm dan ook, uiterst serieus genomen zal worden zolang het over ‘ongewenst gedrag’ gaat.

Kun je voor alle klachten bij de vertrouwenspersoon terecht?
Nee, niet voor alles, dus als er een keer ruzie is, kun je dat beter eerst onderling proberen op te lossen.

Waar is de Klachtencommissie voor?
Als je in overleg met de vertrouwenspersoon besluit om een officiële klacht in te dienen tegen een persoon, dan is daarvoor een formele klachtenprocedure beschikbaar die naar de Klachtencommissie gaat. De Klachtencommissie zorgt voor correcte afhandeling zoals dat is vastgelegd in het ‘Klachtenreglement Ongewenst Gedrag’ van Speeltuinvereniging Oosterkwartier.
Het Bestuur zorgt uiteindelijk voor passende maatregelen tegen de veroorzaker van ongewenst gedrag.

Belangrijk: klachten over seksueel misbruik (aanranding en verkrachting) worden niet door de Klachtencommissie van Speeltuinvereniging Oosterkwartier in behandeling genomen, maar gaan uitsluitend via de vertrouwenspersoon naar de daarvoor bestemde officiële instanties en de Klachtencommissies van de Nuso.

De Klachtencommissie van Speeltuinvereniging Oosterkwartier vanaf 2018 uit:
* Dhr. A. Gesgarz
Telefoon: 06-31003401
Email: ton.gesgarz@gmail.com

Voorwaarden voor de vereniging en medewerkers
Één van de voorwaarden die de overheid stelt en waar we als vereniging dus aan moeten voldoen, is het aanvragen en beheren van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ van elke medewerker (betaald of vrijwillig), voornamelijk voor hen die met minderjarigen werken, en bestuurders. Alle medewerkers wordt gevraagd hieraan mee te werken. Maar het zijn niet alleen de zaken die minderjarigen aangaan, ook zaken van (verbaal) geweld of agressie bij volwassenen kunnen aangenomen worden.

Laatste Nieuws

Contactgegevens

  • Dahliastraat 16
    3742 RL Baarn
  • Speeltuin: 035-5411633

  • Secretariaat: 06-31003401

  • Verhuur: 06-31003401