Skip to main content

Privacy Voorwaarden

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn een speeltuinvereniging met het doel om kinderen lekker te kunnen laten buitenspelen in een veilige omgeving. Daarnaast verhuren wij zalen en bieden ruimte voor sociale- en verenigingsevenementen.

Onze contactgegevens zijn:

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover.

1. Soorten gegevens

 •  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  • leeftijd, geslacht.

Deze lijst is niet limitatief

2. Doelen van de verwerking van gegevens

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

 • Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van w persoonsgegevens:
  • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
  • de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of
 • Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

 • U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.
 • Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
  • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
  • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
  • beperking van uw persoonsgegevens;
  • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
  • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
  • overleg met ons kantoor, te bereiken via eerder genoemde contactgegevens
  • vragen over de inhoud van dit Privacy

6. Beveiliging van uw gegevens

 • Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te

7. Verstrekken van gegevens aan derden

 • Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking va

8. Wijzigingen van de Privacy statement

 • Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuel

9. Klachtrecht

 • Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

 

Tot slot

Met deze privacy statement wordt onze inspanning verwoord klantgegevens optimaal te beheren en te beveiligen.

Laatste Nieuws

Contactgegevens

 • Dahliastraat 16
  3742 RL Baarn
 • Speeltuin: 035-5411633

 • Secretariaat: 06-31003401

 • Verhuur: 06-31003401